Back to Top

POVOLENÍ / CERTIFIKÁTY

Vlastníme povolení v podobě Rozhodnutí maršálka Dolnoslezského vojvodství ke sběru odpadů s následujícími kódy:  

 

P.č.  Kód odpadu Druh odpadu
1 02 01 10 Kovové odpady
2 07 02 13 Plastové odpady
3 07 02 80 Odpady z gumárenského průmyslu a výroby pryže
4 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
5 12 01 02 Úlet železných kovů
6 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
7 12 01 04 Úlet neželezných kovů
8 12 01 05 Plastové hobliny a třísky
9 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
10 15 01 02 Plastové obaly
11 15 01 04 Kovové obaly
12 16 01 17 Železné kovy
13 16 01 18 Neželezné kovy
14 16 01 19 Plasty
15 16 01 20 Sklo
16 17 02 02 Sklo
17 17 02 03 Plasty
18 17 04 01 Měď, bronz, mosaz
19 17 04 02 Hliník
20 17 04 03 Olovo
21 17 04 04 Zinek
22 17 04 05 Železo a ocel
23 17 04 06 Cín
24 17 04 07 Směsné kovy
25 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
26 19 12 01 Papír a lepenka
27 19 12 02 Železné kovy
28 19 12 03 Neželezné kovy
29 19 12 04 Plasty a kaučuk
30 19 12 05 Sklo
31 20 01 01 Papír a lepenka
32 20 01 02 Sklo
33 20 01 39 Plasty
34 20 01 40 Kovy

PARTNEŘI

bootom
recyclers